1500 convivium
en todo o mundo
Home » » Restaurantes Km 0

Restaurantes Km 0

Que é un Restaurante Km 0?

Os Restaurantes Km 0 transmiten a filosofía Slow Food, porque os seus cociñeiros comprenden que non se pode separar o pracer gastronómico da responsabilidade cos produtores, sen os cales non existiría a cociña de éxito.

Os cociñeiros Km 0 xogan un papel fundamental ao ser os intérpretes dun territorio que poñen en valor a través da súa creatividade. A colaboración entre cociñeiros e produtores propicia a loita contra o abandono da cultura tradicional e a estandarización da comida.Un Restaurante Km 0 certificado por Slow Food promove:

 • Redución das emisións de CO2 á atmosfera producidas polo transporte de alimentos.
 • Divulga as calidades e o valor dos alimentos incluídos nas categorías Arca do Gusto, Baluarte e Tutelado.
 • Favorece o consumo de produtos locais, comarcais e estacionales.
 • Un prato Km 0 inclúe un 40% dos seus ingredientes de orixe local, polo que o restaurante compra directamente ao produtor a menos de 100 quilómetros de distancia.
 • O 60% restante dos ingredientes que compoñen un prato Km0 deben pertencer ao Arca do Gusto, Baluarte, Tutelado ou ter certificación ecolóxica.
 • Ningún prato poderá ter alimentos transxénicos ou animais que haxan comido transxénicos.
 • Os Restaurantes Km 0 son un seguro de calidade alimentaria e unha suculenta experiencia gastronómica.


QUERES SER UN RESTAURANTE KM 0?

Como ser parte do programa Km 0?

 1. Ler atentamente o toda a información onde se explican os requisitos necesarios para formar parte do Km 0.
 2. O distintivo outórgase ao chef do restaurante.
 3. Contactar co convivium de Slow Food máis próximo e darse de alta como socios ao Cociñeiro e ao xefe de sala ou outra persoa do equipo.
 4. Participar nas actividades do convivium.
 5. O convivium facilitará unha ficha de datos que o restaurante deberá encher e devolver debidamente cumprimentada a devandito convivium.


* Os convivia de Slow Food son os grupos da nosa asociación que traballan de forma local ou comarcal.


CRITERIOS PARA QUE UN PRATO SEXA CONSIDERADO KM 0

 • Un 40% dos ingredientes deben ser de procedencia local, incluíndo o ingrediente principal. Isto implica que o restaurante os compre directamente ao produtor e este producíraos a menos de 100 quilómetros.
 • O 60% dos ingredientes restantes deberán pertencer ao Arca do Gusto, Baluarte, Tutelado Slow Food  ou ter certificación ecolóxica.
 • Ningún prato poderá ter alimentos transxénicos ou animais que haxan comido transxénicos.
 • Conscientes das limitacións dos produtores artesanais e a pequena escala para atender pedidos, cantidades e compromisos loxísticos, apelamos á sensibilización de todos para organizar da mellor maneira posible o traballo de cada das partes: produtores e restaurantes.
  
NORMAS PARA UN RESTAURANTE KM 0

 • Para que un restaurante poida estar na guía deberá ter, como mínimo, cinco pratos Km0 durante todo o ano. Estes pratos poden estar distribuídos na carta, nun menú, en recomendacións, suxestións, etc.
 • Durante todo o ano o restaurante deberá comprar, como mínimo, cinco produtos do Arca do Gusto de Slow Food, de forma constante e acreditará o seu uso cotián mediante a presentación de facturas.
 • Deberá comprar, como mínimo, a cinco produtores de tipoloxía diferente, que estean establecidos a menos de 100 km do restaurante. Como mínimo, un destes deberá producir verduras.
 • O restaurante entregará ao Convivium de Slow Food máis próximo, a ficha de datos, no prazo requirido por Slow Food España.
 • O restaurante que presente a súa candidatura por primeira vez deberá acreditar o cumprimento dos requisitos deste documento, como mínimo tres meses antes da entrega da ficha de datos.

  
SHARE

About Leo

0 comentarios :

Publicar un comentario