1500 convivium
en todo o mundo
Home » » Comunidades do Alimento

Comunidades do Alimento

Son grupos de persoas que producen, transforman e distribúen alimentos sustentables, de calidade, bos, limpos e xustos, que á súa vez manteñen un forte vínculo co seu territorio histórico, social ou cultural.

Slow Food, a través das Comunidades do Alimento, promove a importancia de fortalecer os vínculos das persoas cos alimentos tradicionais, para asegurar a sustentabilidade e a biodiversidade, así como o arraigamento co territorio e a súa cultura.Terra Nai: a rede das comunidades do alimento

A rede de Terra Nai está formada por todos aqueles que desexan intervir para preservar, animar e promover métodos de produción alimentaria sustentables, en harmonía coa natureza, a paisaxe, a tradición. O núcleo do seu compromiso consiste nunha atención particular polos territorios, as variedades vexetais e as especies animais que permitiron ao longo dos séculos preservar a fertilidade das terras.

A visión de Terra Nai oponse ao desenvolvemento insensato e á procura dun aumento sistemático e constante dos rendementos e das marxes económicas, mediante a venda dos produtos propios no mercado global. En efecto, a busca exacerbada de beneficio provoca repercusións moi severas para todos, contribuíntes e habitantes do planeta; pero son en primeiro lugar os pequenos produtores quen paga o prezo de tales mecanismos ao non posuír os medios para acceder a canles comerciais locais, e son excluídos por sistemas de subvención que non permiten desenvolver actividades agrícolas en condicións xustas.

Día tras día a familia de Terra Nai increméntase, enriquécese, organízase para mellor tutelar produtos e culturas culinarias locais. No seu quefacer cotián as comunidades de Terra Nai materializan o concepto de calidade segundo Slow Food: bo, limpo e xusto, onde bo significa calidade e gusto dos alimentos, limpo métodos de produción respectuosos co ambiente, e xusto a dignidade e xusta remuneración dos produtores e o recto prezo debido aos consumidores.

Os primeiros nós desta rede foron as comunidades do alimento, a quen despois se viñeron a unir cociñeiros e representantes do mundo académico.

As comunidades do alimento son grupos de persoas que producen, transforman e distribúen alimentos de calidade de maneira sustentable e están fortemente vinculadas a un territorio desde o punto de vista histórico, social e cultural. As comunidades padecen os problemas xerados por unha agricultura intensiva dañosa cos recursos naturais, e por unha industria alimentaria en masa que busca a homologación dos gustos e pon en perigo a existencia mesma das pequenas producións.

Os cociñeiros xogan un papel fundamental: son interprételos dun territorio que poñen en valor a través da súa creatividade. Os cociñeiros de Terra Nai comprenderon que non se pode separar o pracer da responsabilidade cara a con os produtores, sen os cales non existiría unha cociña de éxito. Os restaurantes son o lugar ideal para transmitir esta filosofía aos consumidores. Os cociñeiros reforzan ás comunidades do alimento ao dialogar e colaborar cos produtores, e por esta vía tamén eles loitan contra o abandono das culturas tradicionais e a estandarización da comida.

250 universidades e centros de investigación, con máis de 450 académicos en todo o mundo, forman parte da rede de Terra Nai e empéñanse, no seu propio ámbito e cos instrumentos para eles máis apropiados, en favorecer a conservación e reforzamento dunha produción de comida sustentable, a través da educación da sociedade civil e a formación dos profesionais do sector agroalimentario.
Ese mundo académico que comparte os valores de Terra Nai trata de cultivar unha relación de reciprocidad coa produción, poñendo á súa disposición coñecementos científicos propios que favorezan intercambios entre comunidades locais, pero tamén escoitando ás comunidades cando estas elaboraron solucións e experiencias aínda inexploradas polo mundo científico.TERRA NAI e SALONE DO GUSTO 2010.  TURIN (ITALIA) 21-24 OUTUBRO

De novo chegan a Turin Terra Nai e o Salone do Gusto, os grandes eventos bianuais promovidos por Slow Food, que ofrecerán ás comunidades do alimento a oportunidade de coñecer e divulgar as iniciativas realizadas ao longo do pasados seis anos. Nesta cuarta edición farán acto de presenza máis de 2.000 comunidades do alimento, representando a máis de 150 paises.

Para asistir a Terra Nai hai dúas vías:

1.  Como persoa acreditada, formando parte da delegación nacional. As persoas acreditadas gozan dunha serie de vantaxes en todo o referente a aloxamento, comidas, desprazamentos en Tuín, así como en canto a participación en talleres e actividades de Terra Nai e dispoñerán tamén dun pase para acceder ao Salone do Gusto. Para conseguir unha acreditación hai que ser socio do convivium, cumprimentar a solicitude correspondente e remitila ao convivium antes do 6 de abril. Existen unhas cotas limitadas e a secretaría de Slow Food España ocuparase de facer a selección final. Desde Slow Food Internacional estableceuse o número definitivo de persoas acreditadas que asistirán representando a España, de acordo ás seguintes cotas (total de 130 persoas):

- produtores: 70 (os Baluartes con caseta: 3 asistentes e as comunidades do alimento: unha soa persoa por comunidade para dar cabida ao maior número delas)/delas)

- cociñeiros: 30

- estudantes: 25

- catedráticos: 5

2.  A outra forma de poder asistir a Terra Nai 2010 é como observador. Para iso basta con solicitalo a través da web de Terra Nai, pero aínda non está operativa esta xestión. Cando este rexistro de observadores empezo a funcionar notificarémolo oportunamente. Os observadores recibirán un pase para acceder a Terra Nai 2010, non ao Salone do Gusto.
SHARE

About Leo

0 comments :

Publicar un comentario