1500 convivium
en todo o mundo
Home » » Asoporcel

Asoporcel

A Asociación de Criadores de Gando Porcino Celta (ASOPORCEL) nace o 19 de xaneiro de 1999, como unha entidade sen ánimo de lucro, encamiñada á recuperación e conservación do patrimonio xenético da raza porcina Celta, co fin de darlle o lugar que lle corresponde como patrimonio xenético e cultural de Galicia e de legalo a xeracións futuras.

ASOPORCEL conta co recoñecemento oficial por parte da Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia como asociación colaboradora e responsable da xestión do Libro Xenealógico da raza porcina Celta e do Programa de recuperación e conservación do porco celta.


Trabállase desde entón nos importantes obxectivos marcados na a súa creación:

  • A integración de todos os criadores desta raza interesados na súa conservación e avance, así como representar, defender e promocionar os intereses económicos, sociais, culturais e profesionais dos asociados.
  • Exercer o control xenealógico dos animais da raza.
  • A promoción, difusión e divulgación da Raza Porcina Celta entre os distintos públicos a través de reunións científicas, culturais, feiras, congresos e publicacións.
  • A realización de estudos relacionados con aspectos da raza para definir criterios zootécnicos.
  • A colaboración coa Administración na constitución, conservación e mantemento do banco de plasma germinal.

LOGOTIPO 100% RAZA AUTÓCTONA CELTA


A Asociación de Criadores de Gando Porcino Celta foi recoñecida polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente para o emprego do logotipo “100% Raza Autóctona Celta”. É a primeira raza porcina española acreditada para a utilización deste distintivo de calidade.

Este logotipo é un selo oficial que identifica os produtos procedentes de animais de razas autóctonas españolas, e que garante aos consumidores a orixe dos produtos que adquiren baixo esta denominación.

Está regulado no RD 505/2013 de 28 de Xuño, polo que se regula o emprego do logotipo nos produtos de orixe animal.

O desenvolvemento desta normativa recóllese no prego de condicións para o uso do logotipo “100% Raza Autóctona” para os produtos do porco Celta.

Esta marca garante a pureza da raza e a cría artesanal ao aire libre. De forma que os consumidores recoñezan a orixe e contribúan a que a raza non se extinga consumindo os seus produtos e apreciando as súas cualidades.

Só poderá ser empregado nos produtos que se describen no prego de condicións e por operadores autorizados.


Contacto:
Dirección: Pazo de Ferias y Congresos de Lugo, 
Avenida de la Fábrica de la Luz S/N, 27004 Lugo
E-mail: asoporcel@asoporcel.es
Teléfono: 982 226 252
Web: asoporcel.es 

SHARE

About Leo

0 comments :

Publicar un comentario